یا علی

تکفیردشمنان علی رکن وکیش ماست
هرکس محب فاطمه شد قوم وخویش ماست
ما هم کلام دشمن حیدر نمیشویم
با ابن ملجم و مغیره برادر نمیشویم
از ما بترس,طایفه ای پاک زاده ایم
مانند کوه پشت علی ایستاده ایم

/ 0 نظر / 10 بازدید