از مطالب خواندنی

در زندگى ، با فریب ، به رقابت برمى خیزیم . همانا که نهایت بى نیازى دنیا، بازگشت به نیازمندیست . در دنیا، همچون به کشتى نشته اى هستیم ، که گمان مى بریم که باز ایستاده ایم . اما روزگار درنگمان نمى دهد


/ 0 نظر / 12 بازدید