خدایا با من باش ..

 خدایا با من باش، مرا نجات بده از سردرگمی، از پوچی، از بیهودگی. بزرگی قدر دریا، قطره ای را منت گذار تا مرا یاری کند که یارای شناختت را داشته باشم، مرا یاری کن که زبانم را به نامت آشنا کنم، خدایا قلبی دارم مملو از دوستی و حب تو، خدایا قلبم را به نورت روشن ساز تا بتوانم با چشمانی باز آیاتت را ببینم، خدایا مرا نجات دهنده ای جز تو سراغ نیست، با من باش تا آخرین نفس تا هنگامی که مرا در گور می نهند با من باش، با من باش در غصه ها، شادی ها، رنج ها، در همه ی لحظات با من باش، فقط تو را می خوانم و می گویم: خدایی بزرگ دارم ... مشکلاتم کوچک و حقیر می شود.

تو نیز امتحان کن، بگو خدایا با من باش، او را احساس می کنی، او را لمس می کنی، او با توست، کنارت، کمی نگاه کن او را می بینی، دست هایت را به سویش دراز کن.

 

/ 5 نظر / 124 بازدید
سیده مریم

آرام باش، توکل‏کن، تفکر کن. سپس آستین‏ها را بالا بزن. آنگاه دستان خدا را می‏بینی. که زودتر از تو دست به‏کار‏شده‏است. ...[گل]

سیده مریم

[گل]

مهدی

سلام سیده خانم چرا اینجوری ظاهرا لایق نمیدونی که به کلبه ات مارو دعوت کنی

سیده مریم

زندگی چیدن سیبی است باید چید و رفت / زندگی تکرار پاییز است باید دید و رفت زندگی رودی است جاری که هرکه آمد شادمان / کوزه ای پر کرد و رفت . . .[گل]