بار الها

الهی!

راه تو میپویم ، ذکر تو میگویم و قرب تو میجویم...

الهی!

گر مردودم و گر مقبولم ، توخود شاهدی که به یادت مشغولم...

دل عاشق به پیغامی بسازد......خمارآلوده با جامی بسازد

مرا کیفیت چشم تو کافیست....ریاضت کش به بادامی بسازد

/ 0 نظر / 16 بازدید