مبارک بادت این سال و همه سال

 

 در آغاز سرما خود را بپوشانید، و در پایانش آن را دریابید ،

زیرا با بدن‏ها همان می‌کند که با برگ درختان خواهد کرد:

آغازش می‌سوزاند، و پایانش می‌رویاند .   

 

 

نهج البلاغه  ، حکمت 128

 

گفت پیغمبر زسرمای بهار               تن مپوشانید یاران ! زینهار

زانکه با جان شما آن می کند                کان بهاران با درختان می کند

لیک بگریزید از برد خزان                 کان کند کو کرد  با باغ  و  رزان

 

 

/ 2 نظر / 38 بازدید
شرافت

سازمان مردم نهاد ngo-saveh.com