تقدیر

خدایا تقدیر مرا خیر بنویس آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم 
و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم .
خدایا به من زیستنی عطا کن،که در لحظه ی مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است
حسرت نخورم      و مردنی عطا کن                    که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم

/ 4 نظر / 11 بازدید
شیرین عبدالرحمانی

سلام بدون اغراق میگم که وبلاگ پر محتوایی دارید .فقط چرا سلامتون رو با یک جمله ای که خیلی مثبت نیست و بارانرژی نداره شروع کردید؟