یه حکایت جالبه دیگه

از ابوالفتح بستى :
آیا نمى بینى که آدمیزاد در سراسر زندگى اش گرفتار بیچارگیست ، که هیچگاه امید درمان ندارد؟ اسیر رنجست ، همچنان که کرم ابریشم ، همواره ، مى تند و سر انجام با اندوه ، در میان بافته هاى خود هلاک مى شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید