روز معلم مبارک باد

سلام به همه معلمان عزیز وگرامی و  مخصوصا برادران گرامی ام بختیار و علی...(سایتون مستدام)

 

دیروز میگفتم : مشقهایم را خط بزن … مرا مزن روی تخته خط بکش … گوشم را مکش مهر

را در دلم جاری بکن … جریمه مکن هر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیر

اما کنون .. مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر

مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان  . . .

/ 0 نظر / 12 بازدید